KARİYER

Temel ilkemiz doğru işe, Doğru insan!

Adayların gelişim alanlarını belirleyerek geleceklerini planlaması ve bu hususta kendilerini güvende hissetmeleri ve kuruma olan bağlılıklarını artırabilmek adına emin adımlarla ilerliyoruz. 

Possify işe alım sürecinde dikkat ettiğimiz hususlar arasında adaylar için yüksek gelişim potansiyeli olan ve yeterli bilgi donanıma sahip kişiler bizim için öncelikli sırada yer alır. Bununla birlikte aidiyet duygusu gelişmiş adaylar üzerinde odaklanırken firmamızın değerlerine önem veren kişiler arasından seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Her bireyin kişilik özelliklerinin ve yetkinliklerinin farklılık gösterdiğinin bilincindeyiz ve bireylerin kişilik özelliklerini iş hayatında olumlu veya olumsuz etkilemesi durumu bizim için büyük önem taşıyor. Bir bireyin kişilik özelliklerinde uygun bir pozisyonda çalışmasına dikkat ederek karar vermeye özen gösteriyoruz.